Nybygg

Fallsikringsutstyr på nybygg.

Er du bygherre, beregner eller driftleder, er det enkelt å inntegne lovpålagt fallsikringsutstyr på nybygg. Det er vanlig vi jobber på mange forskjellige prosjekter samtidigt, hvor tet samarbeide med byggeleder og taktekker er viktikt slikt dette utstyr kommer op på det helt rette sted og tidspunkt. Send gerne takplan eller skitssetegninger og vi i Fallsikkerhet.no vil lage et forslag/bregning på nødvendig fallsikringsutstyr. Etter montasje av wiresystemer, utdanner vi vagtmester eller byggnings tilsynsfører i bruken av fallsikringsutstyr.

Regelverkk

Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker altid sikres fra å falle ned. Det kreves at der benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillads. Arbeid i høyder over 2 meter skal altid sikres med personlig fallsikring utstyr (for eksempel permanent wiresystemer) eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter, med håndlist, knelist og fotlist, og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk. Utsparing, takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres, enten med personlig fallsikring utstyr, rekkverk eller ved at de teldekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

Risikovurdering

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

Gjør det enkelt!

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen på arbeidsplassen, eller det er faremomenter som er kompliserte, kan dere for eksempel søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Men husk, at uansett hvem som utfører arbeidet i praksis, så er det arbeidsgiver og byggnings eier som har ansvar for risikovurderingen.

Last ned mal for kartlegging og risikovurdering

Last ned mal for risikodiagram

Last ned mal for handlingsplan

Ta kontakt med Fallsikkerhet.no på e-post eller ring:

Morten, mob: 980 81 790
Lars,       mob: 981 0751 1

Så kommer vi gerne på en uforpliktende befaring, for å avklare fallsikringsbehov.

Fallsikring handler om at komme hjem til familien.