Sertifikat

Sertifikat

Hos Fallsikkerhet.no er vi sertifiseret til å montere fallsikringsutstyr iht. den europæiske sikkerhets norm EN-795. Lux-Top har vært igennem Dekra´s strenge test labetorium for å bli godkendt som produsent av fallsikringsutstyr. På alle produkter som leveres av fallsikkerhet.no, medfølger test sertifikat.

Produsenter av fallsikrings utstyr stiller krav om årlig ettersyn for å oppretholde garanti på utstyr levert med sertifikat. Dette er i tillegg et lov bestemt krav, med stikk prøve kontroll av arbeidstilsynet. Spør Fallsikerhet om fastpris på årlig kontroll.

For å sikre korrekt montert utstyr, har alle montører hos Fallsikkerhet.no gjennomgått grunndig opplæring å avsluttet med fallsikrings sertifikat.

Alle som arbeider med HMS, eller annen form for sikkerhet knyttet til vedlikehold av eiendom mm., bør kontakte Fallsikkerhet.no, som kommer på uforpliktende befaring med rådgivning om nødvendig fallsikringsutstyr.

Fallsikring handler om at alle kommer trygt hjem fra sitt arbeide, vi har alle en familie som venter. Kontakt Morten, mob: 98 08 17 90 eller Lars, mob: 98 15 11 07

Fallsikring handler om at komme hjem til familien.