LUX-top® ropepunkt

ROPE-BASERT TILGANGSTEKNOLOGI: ROPEpunkt

  • Rappelleringspunkt for tauassistert tilgangsteknologi i henhold til TRBS 2121-3 for feste til betong eller stål
  • Testet i henhold til DIN EN 795: 2012 type A + CEN / TS16415: 2017