LUX-top® ASP EV 10 II / EV 10 III

ANCHOR POINTS FOR FALL PROTECTION

  • Fallsikringspunkt for feste på hule himling av armert betong
  • Testet og sertifisert i henhold til EN 795
  • Kan brukes som ett fallsikringspunkt (EN 795 Type A) eller som henholdsvis ende for anker i LUX-top® wiresystemer (EN 795 Type C)