LUX-top® LS I

STIGEBESKYTTELSE

  • Stiger beskyttelse for flate tak, for feste på dekselet
  • Tjener som feste av stiger for å unngå stigerelaterte fall (til siden og bak)
monteringseksempler