LUX-top® LS II

STIGEBESKYTTELSE

  • Stiger beskyttelse for bratte tak, for feste på sperrene eller takskjermen
  • Tjener som feste av stiger for å unngå stigerelaterte fall (til siden og bak)
monteringseksempler