LUX-top® LS III

STIGEBESKYTTELSE

  • Stiger beskyttelse for flate tak, for feste på brystningsveggen (tømmer eller armert betongkonstruksjon)
  • Tjener som feste av stiger for å unngå stigerelaterte fall (til siden og bak)
monteringseksempler