LUX-top® LS IV

stigebeskyttelse

  • Stigebeskyttelse for flate tak, for feste på sandwichfasadeelementene
  • Tjener som feste av stiger for å unngå stigerelaterte fall (til siden og bak)
monteringseksempler