Retractable fall arrester ACB 1.8

FOR PERSONLIG FALLSIKRINGSUTSTYR

  • Testet i henhold til EN 360
  • Fallfanger med en uavhengig blokkeringsfunksjon og automatisk spennings- og trekkfunksjon for snoren