Sameie

Fallsikringsutstyr til sameie.

Sidder du med ansvar for vedlikehold av eiendom eller er vagtmester på eksisterende byggninger, har Fallsikkerhet.no helst sikkert fallsikringsutstyr å wiresystem som passer.

Når det utføres servise å vedlikehold på tak, er det ofte med livet som innsats for vagtmester, spesielt om vinteren med snø å isglatte takflater. Med godkjent fallsikringutstyr, er det enkelt å utføre servise på maskiner å utstyr. Nedhugging av istapper å snømåking av tak blir enkelt å risiko fritt å utføre. Fallsikkerhet.no montere godkjente 8mm vireløsninger iht. EN-795, som oppfyller alle europeiske krav. Arbeidstilsynet skriver om risikovurdering.

Regelverkk

Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker altid sikres fra å falle ned. Det kreves at der benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillads. Arbeid i høyder over 2 meter skal altid sikres med personlig fallsikring utstyr (for eksempel permanent wiresystemer) eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter, med håndlist, knelist å fotlist, å tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk. Utsparing, takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres, enten med personlig fallsikring utstyr, rekkverk eller ved at de teldekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

Risikovurdering

Ulykker å dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap å ødelagt utstyr.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- å skjelettplager, stress å konflikter.

Gjør det enkelt!

En kartlegging og risikovurdering av farer å problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen å hva slags arbeid man utfører.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen på arbeidsplassen, eller det er faremomenter som er kompliserte, kan dere for eksempel søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Men husk, at uansett hvem som utfører arbeidet i praksis, så er det arbeidsgiver og byggnings eier som har ansvar for risikovurderingen.

Last ned mal for kartlegging og risikovurdering

Last ned mal for risikodiagram

Last ned mal for handlingsplan

Ta kontakt med Fallsikkerhet.no på e-post eller ring:

Morten, mob: 980 81 790
Lars,       mob: 981 51 107

Så kommer vi gerne på en uforpliktende befaring, for å avklare fallsikringsbehov.

Fallsikring handler om at komme hjem til familien.