Tilkomstteknikk

fall logo

Vi i Fallsikkerhet.no er stolte over å tilby tilkomstteknikk med over 30 års kombinert erfaring innen vedlikehold av eiendom, har vi utvidet vårt tjenestetilbud og introduserer våre nye tilkomstteknikk-tjenester.

Vår Kompetanse:

Fallsikkerhet.no har lang og bred kompetanse innenfor vedlikehold av eiendom. Med over 30 års erfaring internt i bedriften har vi opparbeidet oss solid ekspertise som gjør oss i stand til å levere pålitelige og effektive løsninger.

Tilkomstteknikk og Fallsikring:

Vi tilbyr fallsikring til alle bygninger der sertifiserte montører er nødvendig for høydearbeid. Våre tilkomstteknikere sikrer trygg og sertifisert tilgang til utilgjengelige områder, og vi har investert i moderne utstyr for å sikre høy kvalitet i utførelsen.

Mer enn Bare Tilkomstteknikk:

I tillegg til tilkomstteknikk kan vi utføre en rekke andre tjenester, inkludert fasadevask, snømåking på tak, fjerning av istapper og diverse vedlikehold av bygninger.

Gratis Befaring og Rådgivning:

Kontakt oss for en gratis befaring og gode råd angående vedlikehold av din fasade. Vi er her for å hjelpe deg med å oppnå optimal sikkerhet og tilstand for dine bygninger.

Kontakt oss i dag:

Bruk kontaktskjemaet på vår nettside, og du vil finne all nødvendig informasjon nederst på siden.

Vi ser frem til å samarbeide med deg og bidra til at dine eiendommer blir ivaretatt på beste mulige måte.

20220920 124709
20220921 112314

LITT OM TILKOMSTTEKNIKK:

Tilkomstteknikk eller arbeid i tau er fantastisk effektivt når det kommer til arbeid i høyden.

Med tilkomstteknikk så vet du som kunde at du har en løsning der personell har grundig opplæring og lang erfaring på sikkerhet og arbeid i tau, alt personell skal ha gått igjennom sertifisering etter Norsk standard NS9600.

Taubaserte metoder er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er taubaserte metoder i økende omfang benyttet også innen landbasert industri. Opplæring i utstyr og taumetoder, lagsammensetning og arbeidsgivers ansvar og oppfølging av personell er utfordringer for personellsikkerheten i taubasert arbeid.

Avanserte og enkle taumetoder er metoder satt i system der bruk av minst to tau og klatreteknikker benyttes som viktigste hjelpemiddel til atkomst, sikring av personell og redning i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver. Det ene tauet skal fungere som atkomst, mens det andre tauet benyttes som sikring. Arbeidslag som benytter seg av avanserte eller enkle taumetoder skal være i stand til å redde hverandre.

Personell som er sertifisert etter NS 9600 har 3 års gyldighet på sertifikatet sitt. Resertifisering må skje innen disse 3 årene. All opplæring skjer hos sertifiserte opplæringsbedrifter.

Dette kvalitets sikrer arbeidet som skal gjøres i tau ,og du som kunde kan føle deg trygg på oss som leverandør av arbeid i høyden.

Tilkomstteknikk er et fantastisk og effektivt alternativ til lift og stillas, i tillegg til at det er kostnadsbesparende.

IMG 20210602 102906 335