Tilkomstteknikk

fall logo

Tilkomstteknikk eller arbeid i tau er fantastisk effektivt når det kommer til arbeid i høyden.

Med tilkomstteknikk så vet du som kunde at du har en løsning der personell har grundig opplæring og lang erfaring på sikkerhet og arbeid i tau, alt personell skal ha gått igjennom sertifisering etter Norsk standard NS9600.

Dette kvalitets sikrer arbeidet som skal gjøres i tau ,og du som kunde kan føle deg trygg på oss som leverandør av arbeid i høyden.

Tilkomstteknikk er et fantastisk og effektivt alternativ til lift og stillas, i tillegg til at det er kostnadsbesparende.

LITT OM TILKOMSTTEKNIKK:

Taubaserte metoder er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er taubaserte metoder i økende omfang benyttet også innen landbasert industri. Opplæring i utstyr og taumetoder, lagsammensetning og arbeidsgivers ansvar og oppfølging av personell er utfordringer for personellsikkerheten i taubasert arbeid.

Avanserte og enkle taumetoder er metoder satt i system der bruk av minst to tau og klatreteknikker benyttes som viktigste hjelpemiddel til atkomst, sikring av personell og redning i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver. Det ene tauet skal fungere som atkomst, mens det andre tauet benyttes som sikring. Arbeidslag som benytter seg av avanserte eller enkle taumetoder skal være i stand til å redde hverandre.

Personell som er sertifisert etter NS 9600 har 3 års gyldighet på sertifikatet sitt. Resertifisering må skje innen disse 3 årene. All opplæring skjer hos sertifiserte opplæringsbedrifter.

Det som er spesielt for den norske modellen er 4 ting:

  • Sikringsledere blir sertifisert etter fullført assistent periode (lærling) over minimum 1 år. Sertifiseringen gjøres av et uavhengig sertifiseringsorgan.
  • Lagsammensetting: Skal i utgangspunktet bestå av minimum 3 personer, inklusiv sikringsleder. Det skal alltid være en nivå 2 i laget. Laget kan reduseres til 2 personer dersom man oppfyller ekstra krav gitt i NS 9600. I praksis sier man at det kan jobbes i 2-mannslag dersom jobben og redning er enkel. Det kan være maks 4 personer innunder en sikringsleder, hvorav ikke fler enn 2 nivå 1 operatører.
  • Sertifisering av bedrifter som leverer tjenester (utførende): Sertifiserte bedrifter vil gjennomgå revisjon årlig. Revisjon gjøres av uavhengig sertifiseringsorgan.
  • Fallsikring er en del av fagplanen. Det er et krav om minimum 7,5 timers opplæring innen fallsikring under nivå 1 opplæringen.