Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk kvalitets sikrer arbeidet som skal gjøres i tau, og du som kunde kan føle deg trygg på oss som leverandør av arbeid i høyden.

Fallsikringsutstyr og systemer som garanterer trygghet ved arbeid i høyden

fall logo

Fallsikkerhet selger fallsikringsutstyr og systemer som garanterer trygghet ved arbeid i høyden. Utstyr og systemer er fra Lux-Top, som har produsert fallsikringsutstyr siden 1994. Lux-Top har også gjennomgått strenge tester hos Dekra for å bli godkjent som produsent av fallsikringsutstyr. Dere er derfor sikret fallsikringsutstyr og systemer som følger retningslinjene fra Arbeidstilsynet.

Bildeeksempel Akershus Festning

DØDSULYKKER MED FALL FRA HØYDEN

Hvorfor skal mennesker dø kun fordi de skal utføre en jobb i høyden?

Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral forutsetning for å lykkes med dette. Fallsikkerhet.no møter mange vaktmestre og servicepersonell som hver dag går rundt på tak for å vedlikeholde installasjonene som er montert. Det kan være alt fra kjøleanlegg til sedum (grønt tak) eller solcellepaneler. Fallsikkerhet.no har i mange år arbeidet tett med Arbeidstilsynet for å finne løsninger på hvordan vi kan gi best mulig råd til entreprenører og eiendomseiere.

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, fordelt på 30 ulykker. Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkes utsatte næringene både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb. Dette ser vi også i 2021, der bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall. Det er stor variasjon i hendelsesforløp for de ni dødsulykkene, men to ulykkestyper går igjen: 4 av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt/fanget og 3 omkom i fallulykker.        

Fallsikringskurs

fall logo

Skal du utføre arbeid med fallsikring eller på steder med fare for fall til et lavere nivå? Er du ute etter å øke kompetansen din når det gjelder fallsikring eller ser du kanskje etter nye karrieremuligheter?

DISSE PROSJEKTER JOBBER VI PÅ NÅ

Er du kalkulatør eller lignende og trenger rådgivning rundt fallsikringutsyr til kan vår flinke og erfarne rådgivere komme med anbefalinger på hvilket fallsikringutstyr dere trenger.

Vi har flere års erfaring med montering av permanente wiresystemer sertifisert etter NS-EN-795 : 2012 Klasse A for sikringspunkter og klasse C for wiresystemer. Fallsikkerhet.no følger dermed reglerne fra Arbeidstilsynet og de Europæiske standarder. Vår wiresystemer er til bruk på nybygg og eksisterende bygninger av vaktmester for drift og vedlikehold av bygninger.