fall logo

Årlig kontroll

Fallsikkerhet.no inngår kontrakter med vår kunder på lovpålagt årlig kontroll

Årlig kontroll – Det er ifølge arbeidsmiljøloven, og produsentene av fallsikringsutstyr sertifisert etter NS-EN-795 : 2012, lovpålagt ettersyn av seler, fallblokk, wiresystemer m.m. hver 12. måned.

Forskrift om utførelse av arbeid § 12-4. Krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg.

Det skal alltid foreligge rutiner for systematisk kontroll og vedlikehold av:

– nødvendig og egnet sikkerhetsutstyr slik at det til enhver tid er klart til bruk og i funksjonsdyktig stand.

Fallsikkerhet.no inngår kontrakter med vår kunder på lovpålagt kontroll. Da sikre vi alltid at vaktmester eller annet service personell kan komme seg på taket og jobbe. Ta gjerne kontakt med Fallsikkerhet dersom har spørsmål.

Årlig kontroll