fall logo

sertifikater

SERTIFISERT TIL Å MONTERE FALLSIKRINGSUTSTYR

Hos Fallsikkerhet.no er vi sertifisert til å montere fallsikringsutstyr iht. den europeiske sikkerhetsnorm EN-795. Lux-Top har vært igjennom Dekra´s strenge test labratorium for å bli godkjent som produsent av fallsikringsutstyr. På alle produkter som leveres av fallsikkerhet.no, medfølger test sertifikat.

For å sikre korrekt montert utstyr har alle montører hos Fallsikkerhet.no gjennomgått grundig opplæring og avsluttet med fallsikringssertifikat.

SERTIFISERT FALLSIKRING

Ifølge arbeidstilsynet skal fallsikring være sertifisert etter NS-EN-795:2012 klasse A for sikringspunkter, og klasse C for wiresystemer.

Forskrift om utførelse av arbeid
§ 17-25. Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå. 26 juni 2015 nr. 806 (i kraft 1 jan 2016)

Når kollektive fallsikringsinnretninger må utelates, skal det kompenseres med personlig verneutstyr som gir samme grad av beskyttelse. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i bruk av slikt utstyr.

Sikkerhetsbelte og sikkerhetstau brukes til å forhindre at arbeidstaker kommer over i område med risiko for fall. Fallblokk kan da ikke benyttes. Dersom det er behov for å bruke utstyr som skal fange opp et eventuelt fall, skal det brukes fallsikringsutstyr (fallsele). Som eksempel på hvor sikkerhetsbelte kan benyttes, kan nevnes ved utlegging av betongelement hvor sikkerhetsbeltet festes slik at det fungerer som en avstandsbegrensning mot dekkekant.

Forankringsanordninger bør minst oppfylle kravene i NS EN 795 som forutsetter følgende kapasiteter:

  • Metallkomponenter skal tåle minimum 12 KN
  • Ikke-metalliske komponenter skal tåle minimum 18kN

Ifølge CEN/CENELEC internationale regler, er Norge forpliktet til at implenmentere disse EN standarder. Link til våre sertifikater: Sertifikater

Da man har med menneskeliv at gjøre, har de fleste store produsenter av fallsikring krav om, at man må være sertifisert for at montere fallsikring. Det betyder at man har gjennomgått en utdannelse i montering av sikringspunkter og wiresystemer, samt at man har en stor kjennskap til fallsikring generelt.

Alle som arbeider med HMS eller annen form for sikkerhet knyttet til vedlikehold av eiendom mm., bør kontakte Fallsikkerhet.no, som kommer på uforpliktende befaring med rådgivning om nødvendig fallsikringsutstyr.

Fallsikring handler om at alle kommer trygt hjem fra sitt arbeide, vi har alle en familie som venter. Kontakt Lars, mob: 98 15 11 07

Screenshot 2019 12 27 at 12.15.32