Sameie

FALLSIKRINGSUTSTYR TIL SAMEIE.

Sitter du med ansvar for vedlikehold av eiendom eller er vaktmester på eksisterende bygninger, har Fallsikkerhet.no helt sikkert fallsikringsutstyr og wiresystem som passer.

Når det utføres service og vedlikehold på tak, er det ofte med livet som innsats for vaktmester, spesielt om vinteren med snø og isglatte takflater. Med godkjent fallsikringutstyr er det enkelt å utføre service på maskiner og utstyr. Nedhugging av istapper og snømåking av tak blir enkelt og risikofritt å utføre. Fallsikkerhet.no monterer godkjente 8mm wireløsninger iht. EN-795, som oppfyller alle europeiske krav. Arbeidstilsynet skriver om risikovurdering.

 

REGELVERKK

Ved arbeid på tak med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringsutstyr for eksempel permanent wiresystemer eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter, med håndlist, knelist og fotlist og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk. Takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres enten med personlig fallsikringsutstyr, rekkverk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

RISIKOVURDERING

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

GJØR DET ENKELT!

Enkartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen på arbeidsplassen eller det er faremomenter som er kompliserte, kan dere for eksempel søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Men husk at uansett hvem som utfører arbeidet i praksis, så er det arbeidsgiver og bygningseier som har ansvar for risikovurderingen.

Last ned mal for kartlegging og risikovurdering

Last ned mal for risikodiagram

Last ned mal for handlingsplan

Ta kontakt med Fallsikkerhet.no på e-post eller ring:

Lars, mob: 981 51 107
Morten, mob: 980 81 790

Så kommer vi gjerne på en uforpliktende befaring for å avklare fallsikringsbehov.