LUX-top® ASP EV 5 Motplate

SIKRINGSPUNKTER FOR FESTE TIL BJELKER ELLER ANDRE BÆRENDE KOMPONENTER VED HJELP AV EN MOTPLATE

Beton Pikto Stahl Pikto Nutzerzalhl 3 Pikto rostfrei Pikto Eck undEndpunkt Pikto Zwischenpunkt Pikto

  • Testet og sertifisert i henhold til EN 795
  • Kan brukes som enkelt sikringspunkt (EN 795 Type A) eller som henholdsvis mellomliggende endeanker i LUX-topp® wiresystemer (EN 795 Type C)
  • Alternativ hvis direkte festing til substratet ikke er mulig
  • Høyden kan forlenges senere ved hjelp av godkjent forlengelser.

MERK: For det europeiske markedet, unntatt Tyskland, anbefaler vi ASP EV 5 med typesertifikat.