LUX-top® ASP EV 6 U

Ankerpunkt for feste til trekonstruksjoner

Holz Pikto  Nutzerzalhl 3 Pikto rostfrei Pikto Eck undEndpunkt Pikto Zwischenpunkt Pikto

  • Kan monteres på trekonstruksjoner uten forskaling
  • Testet og sertifisert i henhold til EN 795
  • Kan brukes som et enkelt forankringspunkt (EN 795 type A) eller som et ende- eller mellomankerpunkt i LUX-top® livlinesystemer (EN 795 type C)

Monteringseksempler