R27 Pin-kode for justering av langtrekkende tilgangsskinne

DELNR. INPIN. LS

Justeringspin forbinder skinnen og holder den justert under installasjonen. Bestill 2 stk. INPIN. LS for hver skinneseksjon.